Expeditie Edison is een spel om leerkrachten uit te nodigen, te prikkelen
en toe te rusten voor Wetenschap en Techniekonderwijs.

WAT is Expeditie Edison

Expeditie Edison is een spel ontwikkeld voor leerkrachten van basisscholen waar wetenschap- en technologieonderwijs ondervertegenwoordigd is. Tijdens het spel raken leerkrachten geënthousiasmeerd door verwonderende W&T proeven en missies. Ook werken zij aan de vraag: ‘hoe krijgt W&T een permanente plek in ons curriculum?’. Spelenderwijs geven zij het antwoord door gezamenlijk een W&T plan voor hun school te maken.

Expeditie Edison is ontwikkeld door Inspirezzo in samenwerking met het Kenniscentrum Wetenschap & Techniek Gelderland.

WAAROM Expeditie Edison

De ontwikkeling van Expeditie Edison is in gang gezet vanwege het grote belang van Wetenschap en Techniek in ons onderwijs. De wereld waarin wij leven wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. Het is razend interessant om die wereld te verkennen en te ontdekken waarom iets bestaat en hoe het werkt. Het is ook bijzonder belangrijk, want onze samenleving heeft grote behoefte aan deskundige mensen die onze economie van de toekomst vormgeven en dragen. Basisscholen vervullen hierin een cruciale rol, maar weten in veel gevallen nog onvoldoende hoe ze die rol het best kunnen vervullen. Expeditie Edison helpt daarbij.

HOE speel je Expeditie Edison

Expeditie Edison wordt door maximaal 12 teams in een tijdbestek van een ruim dagdeel gespeeld. Een team bestaat uit 3 leraren en/of directeuren. De 12 teams spelen op vier ‘Wetenschap & Techniek thema eilanden‘. Het doel: zoveel mogelijk missies volbrengen op elk eiland. Door missies te volbrengen vergaren de teams experience (XP). Het team dat aan het einde van de dag het meest XP heeft behaald, wint het spel.

OBS ’t Montferland, Margrot Hendriksen over ‘haar Expeditie’

De ongeveer 5 uur durende expeditie gaf ons verwonderende W&T proeven en missies . Er konden punten (XP) worden verdiend maar ook werd en spelenderwijs een schoolplan gemaakt voor Wetenschap en Techniek.

Door alle antwoorden en reflecties samen te pakken van de verschillende groepen heeft de Expeditie behalve een ontzettend leuke en actieve dag ook een plan opgeleverd. Dit plan heeft onder andere geleid tot een goede visie op Techniek voor OBS ’t Montferland.

Het enthousiasme van de verschillende teams was duidelijke zichtbaar en de strijd op de vier eilanden: creatie, groei, ruimte en kracht was onophoudelijk. Er werd een constante strijd geleverd en helaas werd er een bel geluid voor de lunchpauze.

De vraag: hoe krijgt W&T een permanente plek in ons curriculum? is erg goed en duidelijk beantwoord en de Expeditie ervaringen worden nog veelvuldig toegepast bij ons op school.